OVER VELEMENTA

VelementA, ofwel Vijf Elementen, gaat bij de vertaling van jouw idee uit van vijf symbolische elementen die nodig zijn om tot een gewenst en bezield resultaat te komen; Lucht, Water, Aarde, Vuur en Ether.

De letter 'V' is de eerste letter in VelementA en staat symbool voor het vrouwelijke. Alles wat gecreëerd wordt op aarde begint allereerst vanuit de vrouwelijke energie, namelijk ontvangen. In deze context betekent dit het ontvangen van jouw inspiratie en ideeën.

Daarnaast staat de letter 'V' ook symbool voor de Romeinse 5 en geeft deze de eerdergenoemde vijf elementen aan. Jouw idee gaat een geboorteproces aan met de vijf elementen. Hierin werken we toe naar de manifestatie van je eindproduct.

De letter 'A' op het einde van VelementA staat symbool voor het mannelijke. De manifestatie van je eindproduct neemt stevig op twee benen zijn plek in de wereld in. Jouw idee is zichtbaar geworden om gezien te kunnen worden.


Het proces van creëren toegelicht aan de hand van de vijf elementen: 

LUCHT: Ieder idee ontstaat vanuit lucht, verpakt in een gedachte.

WATER: De gedachte ofwel jouw idee heeft water nodig om zich te kunnen verbinden met mogelijkheden om tot creatie en manifestatie te komen.

AARDE: Aansluitende mogelijkheden kunnen door aarde een vaste vorm aannemen.

VUUR: Om tot een bloeiende vorm te komen is vuur, bezieling en passie nodig.

ETHER: Aarde, Vuur, Water en Lucht hebben Ether nodig voor een vervullende samenwerking. Ether is ongrijpbaar en tegelijkertijd noodzakelijk om het proces van het creëren en scheppen bezield in beweging te houden. 


OVER FRANS DE VISSER

Creatieve expressie loopt als een rode draad door mijn leven. Creativiteit raakt de snaren van bezieling en leidt tot verbindingsvolle expressie. Als kind leerde ik de kunst van het trompetspelen en ervaarde hoe ik mijn emotie en gevoel met de muzikaliteit kon verbinden. Later ontmoette ik tijdens mijn werk als gymleraar de kracht van sport en bewegen voor kinderen met motorische achterstand; ieders unieke verbinding en expressie met zijn/haar eigen lichaam.

 

De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in grafische vormgeving en webdesign. Doordat ik een aantal jaar als communicatie-medewerker heb gewerkt, heb ik mezelf bekwaam gemaakt in tekstuele opmaak, grafische vormgeving en de mogelijkheden van webdesign. Een nieuwe wereld ging voor mij open.

De onmetelijke mogelijkheden van creativiteit in beeld en woord lieten mij iets zien, namelijk: alle onzichtbare ideeën dragen de potentie om vertaald te worden naar het zichtbare. Bijvoorbeeld een folder, een boek, een video of een website. Deze vorm van creatieve expressie heeft me kennis laten maken met  de kracht van grafische vormgeving en webdesign.

Ik stel graag mijn creatieve grafische kwaliteiten ter beschikking om je te helpen bij de persoonlijke en zakelijke vertaling van jouw idee om bijvoorbeeld je bedrijf, praktijk, evenement, boek of kunst zichtbaar te maken. Mijn missie en motto hierbij is: ‘zichtbaar maken wat gezien wil worden’. In mijn werk ga ik voor dienstbaarheid, creativiteit en resultaatgerichtheid waarbij ik me verbind met jouw wens en behoefte. 

Frans